بلیانی ها

وبسایت
بلیانی ها

ویکی بلیان


روستان بلیان

بلیان

روستای بلیان یکی از روستا های جز قراء خمسه می باشد و به شهیدآباد معروف می باشد.

درباره ما


بلیان، نام روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون، که در استان فارس واقع می باشد. این روستا یکی از روستاهای پنجگانه معروف به قُراء خَمسَه در نزدیکی شهر کازرون می باشد.
روستاهای قُراء خَمسَه به ترتیب فاصله از شهر کازرون شامل پنج روستای گلستان، مشتان، مهرنجان، بلیان و ابوعلی می باشد.

ما کجاییم؟