خاکریز خاطرات (قسمت 1)

قسمت اول ویژه برنامه خاکریز خاطرات (خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان روستای بلیان)