خاکریز خاطرات (قسمت 6)

قسمت ششم ویژه برنامه خاکریز خاطرات (خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان روستای بلیان)