خاکریز خاطرات (قسمت 3)

قسمت سوم ویژه برنامه خاکریز خاطرات (خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان روستای بلیان)