خاکریز خاطرات (قسمت 4)

قسمت چهارم ویژه برنامه خاکریز خاطرات (خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان روستای بلیان)