خاکریز خاطرات (قسمت 5)

قسمت پنجم ویژه برنامه خاکریز خاطرات (خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان روستای بلیان)