خاکریز خاطرات (قسمت 7)

قسمت هفتم ویژه برنامه خاکریز خاطرات (خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان روستای بلیان)