شهید ابراهیم قائدی

وی متولد سال 1340 و در تاریخ 1357/9/13 در روستای مهرنجان در حال مبارزه با مزدوران رژیم پهلوی به شهادت رسید. آرامگاه شهید ابراهیم قائدی واقع در گلزار شهدای روستای بلیان می باشد.

پیشتاز شهادت

به یاد شهید ابراهیم قائدی

بِسْمِ رَبِّ الشُّهَداءِ وَ الصِّدّیقین

    «سالها بود کـه ظـلمتکدۀ دیـارمان شب بـود و تــیرگی. وهـر کـه در او جـرأت رفـتن بـود، مـقصدش دار بود و قبرستان؛ و هرکس کلامش آزادی و عـدالت بود سـزایش شکـنجه بـود و زندان. سالها از پی هم مـی گذشت و در صحنۀ ساکت زندگیمان صدایی نبود مگر تکبیر شهادت شهیدان.

    و اینان فرزندان دلیر حسین(ع) بودند که به پا خاستند و همچون رودی خروشان از هر سو بــه هم پــیوستند، امّـا یـزیدیان را که تـاب تماشایشان نبود» محّرمـی دیگر در مـحّرم برای روستایمان رقم زدند و ایـنگونه در عصر سوّمین روز محّرم اوّلین لاله سرخ دیارمان (شـهید ابـراهـیم قـائدی)تـقدیم انقلاب شد و خون پاکش بستر زمین را آراست و در این هنگام خشم امّت علیه رژیم دوچندان شد.

      آری!شهید قائدی که جوانی آگاه،صادق و متدیّن بود، بی وفایی اهل کوفه را نسبت به امام حسین(ع) و سفیرش حضرت مسلم (ع)شنیده بود و از این حادثه درد ناک رنج می برد و نمی خواست در عصر حاضر کوفه ای دیگر با اهلش تکرار شود.اینجاست که او و یاران عاشورائی اش قیام می کنند و در زیر بیرق پیر فرزانه انقلاب ، خمینی کبیر عَلَم مبارزه با طاغوت را بدست می گیرند تا آیندگان از محرّم و محرّمیان درس شجاعت بیاموزد که«هیهات منّا الذله».

در محفل کربلاییان سربلند باد